صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده‌ی مدیر در شعبه ارایه دهد.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز(بام) گروه اقتصاد و صن ۰۱۰ قرض الحسنه IR130700001000228754867001 10.8754867.1
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR950570029081015804935101 290-8100-15804935-1
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR680570029081015804935102 290-8100-15804935-2
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR410570029081015804935103 290-8100-15804935-3
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR140570029081015804935104 290-8100-15804935-4
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR840570029081015804935105 290-8100-15804935-5
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR570570029081015804935106 290-8100-15804935-6
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR300570029081015804935107 290-8100-15804935-7
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ حساب جاری IR040570029011015804935001 290-110-15804935-1
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR030570029081015804935108 290-8100-15804935-8
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR730570029081015804935109 290.8100.15804935.9