صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
هزینه‌های صندوق

   هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

* هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود.

* فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 9-3 امیدنامه صندوق آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 9-3 امیدنامه صندوق روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

* آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل یک درصد (0.01) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق*

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛**

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد (0.02)  از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه دهم درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به علاوۀ پنج درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار *

کارمزد متولی

سالانه پنج در ده هزار (0.0005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 600  میلیون ریال خواهد بود ***

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال برای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد و حداکثر کارمزد تصفیه 500 میلیون ریال می باشد. ****

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورت‌حساب ارسالی از طرف شرکت نرم افزاری تعیین می‌گردد.