صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تغییرات اساسنامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه