صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۱.۶۷) (۰.۷۹) (۹۹.۷۹) (۹۴.۵)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۶۹) (۰.۲۳) (۹۲.۱۱) (۵۶.۲)
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۳۳ (۰.۰۳) ۲۳۰.۲۳ (۱۰.۰۶)
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۰.۷۷) ۰.۰۳ (۹۴.۱۳) ۱۱.۹۹
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۳.۳۹ ۰.۳ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱.۳۹
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۴۳۷.۷۲ ۱۲۱.۹۹
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۱.۳۴) (۰.۸۹) (۹۹.۲۷) (۹۶.۱۹)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۱.۳۳) (۰.۵۶) (۹۹.۲۶) (۸۷.۲۸)
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۵۱) (۰.۰۸) (۸۴.۴۱) (۲۴.۱۱)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۰.۵۶) (۰.۳۹) (۸۷.۱۴) (۷۶.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۹۷ ۰.۱ ۳,۲۷۹.۵۲ ۴۳.۵۲
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰.۹۷ ۰ ۳,۳۰۱ ۰