صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود