صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سرمایه گذاری آوا نوین ۷۵,۶۰۰
۲ سبدگردان فراز ۸,۴۰۰
تعداد کل ۸۴,۰۰۰