صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (۰.۹۵۷)% (۰.۷۱۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۵.۳۹۸ %۷.۶۱۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (۷.۹۱۸)% (۰.۳۲۱)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (۱۳.۸۳۷)% %۰.۶۹۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (۱۹.۶۰۵)% %۱۲.۴۹۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱۱۲.۱۸۳ %۶۴.۶۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۷.۵۲ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۱.۳۴)% (۱۰.۱۶)%