صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۱.۶۷۳)% (۰.۷۹۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۲.۸۰۸)% (۱.۰۱۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۲.۴۰۱)% (۳.۶۲۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۱.۷۸ %۰.۸۸۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۱۲.۷۵)% (۲.۶۰۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۷۱.۶۹۷ %۱۳.۶۰۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۱۲۸.۰۷۶ %۵۳.۲۸۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۷.۵۲ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۱.۳۴)% (۱۰.۱۶)%