صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
اهداف صندوق

 

اهداف و استراتژی‌های صندوق

* هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری‌شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

 

* موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه صندوق و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

الف: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح جدول بند 7-1 امیدنامه صندوق به شرح زیر است؛

***تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام شرکت

نماد

دامنه مظنه

حداقل سفارش انباشته

حداقل معاملات روزانه

1

سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

زکوثر

٪3

55.000

27.500

2

سرمایه‌گذاری آوانوین

وآوا

٪3

1.260.000

63.000

3

نیروگاه زاگرس کوثر

بزاگرس

٪3

1.605.000

80.250

 

ب:  صندوق می­تواند مازاد منابع خود را در دارایی­های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌­گذاری نماید:

·         اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌­گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس­ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان ­پذیر باشد.

·         گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

·         هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج:  اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند 2-2-2 امیدنامه صندوق ، دارای خصوصیات زیر باشند:

... {در صورتی که خصوصیت خاصی مد نظر می‌باشد، خصوصیت مربوطه باید ارائه شود} ...

د: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه‌­گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به ­منظور بستن موقعیت­های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده ­اند.

* این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق و کسب منفعت از این محل است.

* مدیر می­تواند به­ منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت­های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی­که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.